Raporty giełdowe EBI

Zawarcie znaczącej umowy

numer 1/2015
data dodania 2015-01-12 18:19:32
   

 

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał podpisaną umowę o wykonywanie robót budowlano- montażowych/drogowych (warunki szczegółowe) zawartą pomiędzy
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie
a
EKOBOX S.A. na następujące zadanie:

"Przebudowa sieci elektroenergetycznej w postaci przebudowy sieci wysokiego napięcia (WN), średniego napięcia (SN), niskiego napięcia (NN) jak również wykonanie przyłączy energetycznych oraz oświetlenia drogowego "
w ramach Inwestycji " Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego".

Termin wykonania zadania - do 30 października 2016r.

Wartość umowy - 4 789 790,71 złotych netto.

Gwarancja na wykonane roboty wynosi 10 lat i 30 dni licząc od dnia oddania końcowego całej inwestycji.

1) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w Umowie w szczególności w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy (lub określonych zgodnie z jego postanowieniem) - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto,
4) strony wprowadzają limit kar umownych do wysokości 20 % ostatecznego wynagrodzenia umownego brutto S.A. Informuje, że otrzymał podpisaną umowę o wykonywanie robót budowlano- montażowych/drogowych (warunki szczegółowe) zawartą pomiędzy
Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie
a
EKOBOX S.A. na następujące zadanie:
"Przebudowa sieci elektroenergetycznej w postaci przebudowy sieci wysokiego napięcia (WN), średniego napięcia (SN), niskiego napięcia (NN) jak również wykonanie przyłączy energetycznych oraz oświetlenia drogowego "
w ramach Inwestycji " Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego".

Termin wykonania zadania - do 30 października 2016r.

Wartość umowy - 4 789 790,71 złotych netto.

Gwarancja na wykonane roboty wynosi 10 lat i 30 dni licząc od dnia oddania końcowego całej inwestycji.

1) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w Umowie w szczególności w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy (lub określonych zgodnie z jego postanowieniem) - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto,
4) strony wprowadzają limit kar umownych do wysokości 20 % ostatecznego wynagrodzenia umownego brutto

Podstawa prawna:
& 3G ust.2 pkt.2.Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Suchański - Prezes Zarządu

 

 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"