Raporty giełdowe EBI

Zawarcie znaczących umów

numer 3/2015
data dodania 2015-01-27 09:27:13
   

 

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 5 podpisanych umów ramowych na sukcesywne wykonanie przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Łódź-Teren.
Stronami umów są:

Zamawiający: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

Wykonawca: EKOBOX S.A.

Roboty budowlane w zakresie budowy przyłączy i linii nN w podziale na zadania

1) RE Piotrków Trybunalski (zadanie 1) w obrębie gmin: Czarnocin, Tuszyn, Dłutów, Będków, Grabica, Moszczenica(I)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 400 000 zł

2) RE Piotrków Trybunalski (zadanie 2) w obrębie gmin: Piotrków Trybunalski, Sulejów, Mniszków(II)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 300 000 zł

3) RE Tomaszów Mazowiecki (zadanie 2) w obrębie gmin: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów, Końskie, Gielniów, Aleksandrów, Sulejów(XX)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 500 000 zł

4) RE Łowicz (zadanie 1)
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 500 000 zł

5) RE Łowicz (zadanie 2) w obrębie gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Rogów
Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 400 000 zł

Łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższych 5 umów ramowych wynosi 7 100 000 zł.


Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tych umów


Zamawiający w oparciu o "Wykaz standardowych elementów przyłączy i linii nN" z ofert Wykonawców, z którymi zawarł umowę wyliczy wartość zlecenia i zleci wykonanie robót Wykonawcy oferującemu najniższą cenę na zlecane roboty. Wyliczona wartość zlecenia stanowi wynagrodzenie wykonawcy.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jest łączna dla wszystkich zawartych umów w danym postępowaniu. Kwota wyczerpuje się poprzez udzielanie zleceń uszczegóławiających, niezależnie od tego, który Wykonawca realizuje poszczególne zlecenia.
Realizacja robót odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zleceń uszczegóławiających przekazywanych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.. Kwota wyczerpuje się poprzez udzielanie zleceń uszczegóławiających, niezależnie od tego, który Wykonawca realizuje poszczególne zlecenia

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru każdego przyłącza bez uwag.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od realizacji zlecenia uszczegółowiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za roboty objęte zamówieniem cząstkowym,

2) za opóźnienie w wykonaniu zlecenia uszczegółowiającego- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za roboty objęte zamówieniem cząstkowym , za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w usunięciu usterek poodbiorowych lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji- w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za roboty objęte zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień opóźnienia,
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Suchański - Prezes Zarządu
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"