Raporty giełdowe EBI

Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2015r.

numer 13/2015
data dodania 2015-05-08 00:18:13

Zarząd Spółki EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 6 maja 2015 roku otrzymał od akcjonariusza Michała Staszewskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołanego na dzień 27 maja 2015 zgodnie z raportem giełdowym Spółki numer 12/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, następujących punktów obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) poprzez obniżenie ich wartości nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
2. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 K.S.H., uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez
Zmianę dotychczasowych punktów:
punkt 10 - Sprawy różne staje się punktem 12 porządku obrad;
punkt 11 - Zamknięcie Walnego Zgromadzenia staje się punktem 13 porządku obrad;
Dodanie następujących punktów porządku obrad:
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) poprzez obniżenie ich wartości nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki (uchwała Nr 12/2015).
11. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (uchwała Nr 13/2015).
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 maja 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Suchański - Prezes Zarządu
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"