Raporty giełdowe EBI

Zmiana Statutu

numer 18/2015
data dodania 2015-05-27 23:35:30
   

 

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że w dniu 27.05.2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EKOBOX S.A. podjęło uchwałę o zmianie § 7 Statutu EKOBOX S.A.
Dotychczasowe brzmienie Statutu EKOBOX S.A.
㤠7
1. Kapitał zakładowy wynosi 882 600 złotych (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 5.000.000 akcji imiennych serii A o numerach: od 1 – 5.000.000, o wartości nominalnej po
10 gr każda.
 2.000.000 akcji na okaziciela serii B o numerach: od 1 do 2.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr każda.
 1.826.000(jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii C od nr 1 do nr 1.826.000, o wartości nominalnej 10 gr każda.
3. Akcje serii A są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.”

Nowe brzmienie Statutu EKOBOX S.A.
„§7
1. Kapitał zakładowy wynosi 882 600 złotych (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach: od 1 – 25.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr każda.
 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach: od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr każda.
 9.130.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach: od nr 1 do nr 9.130.000, o wartości nominalnej 2 gr każda.
3. Akcje serii A są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.”.

Skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Suchański - Prezes Zarządu
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"