Raporty giełdowe EBI

Zmiana w strukturze kapitału

   
numer 21/2015
data dodania 2015-07-28 13:22:13
   

 

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że w dniu 27.07.2015r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt KI.X.NS-REJ.KRS/006812/15/373 o zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 27.05.2015r., polegającej na obniżeniu wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 0,02 zł za każdą akcję, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. split akcji) w stosunku 1:5.
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 882 600,00 zł i dzieli się na 44 130 000 akcji o wartości nominalnej 0,02 zł każda.
Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:
Kapitał zakładowy wynosi 882 600 złotych (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
Kapitał zakładowy dzieli się na:
 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach: od 1 – 25.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr każda.
 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach: od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr każda.
 9.130.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach: od nr 1 do nr 9.130.000, o wartości nominalnej 2 gr każda.
Akcje serii A są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jerzy Suchański - członek Rady Nadzorczej
 

O Nas

Jesteśmy polską firmą inżynieryjną działającą w branży elektrycznej, energetycznej i telekomunikacyjnej. slub_dolnybox.jpg

Czym się zajmujemy?

Świadczymy szeroki zakres usług związanych z projektowaniem, realizacją inwestycji, doradztwem technicznym ...

ekobox

Praca

Posiadasz wykształcenie i doświadczenie w branży elektrycznej, prześlij nam swoją aplikację.

praca.jpg

Dane kontaktowe

EKOBOX S.A.

Adres głównej siedziby firmy:

Wiśniówka 75 gm. Masłów

26-050 Zagnańsk


tel. +48 516-034-000

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Współrzędne w systemie GPS:

N 50,93617°     E 20,64597°

N 50° 56' 10"    E 20° 40' 34"